Zavod je neprofitna oseba zasebnega prava, nastopa samostojno s poslanstvom uveljavljanja pravic plačnikov RTV prispevka, da sodelujejo s pobudami, predlogi in mnenji v Programskem svetu RTV Slovenija, tako pri izvajanju določil Zakona o medijih, Zakona o RTV Slovenija kot tudi glede določenih programskih vsebin in letnega programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija, kakor jih določa zakon. Tukaj je Statut Zavoda.

Dejavnost Zavoda je oblikovanje strokovnih ocen verodostojnosti in nepristranosti informativnih vsebin, kakovosti izobraževalnih oddaj, oddaj igranega, dokumentarnega, otroškega in mladinskega programa in razvedrilnih vsebin. Nadalje je dejavnost Zavoda: oblikovanje strokovnih pripomb na letni programsko produkcijski načrt, spremljanje zakonitosti porabe Filmskega centra, strokovno sodelovanje z drugimi subjekti, katerih dejavnost je pomembna za uresničevanje poslanstva Zavoda, raziskovanje in izvedba študij ter znanstvenih elaboratov s področja delovanja JZ RTV Slovenija in njihovo objavljanje.
Dejavnosti Zavoda so v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti in so razvrščene pod oznako SKD 2008, V2.

Organi Zavoda plačnikov RTV prispevka so tričlanski Svet zavoda, Strokovni svet s sosveti in to z odprtim članstvom, v katerem so zastopane pravna, finančna-ekonomska in organizacijska stroka, seveda pa bodo v strokovni svet vključeni uveljavljeni medijski strokovnjaki, ustvarjalci s kulturnoumetniških področij, izobraževanja in znanosti.
Zavod ima tudi direktorja, ki organizira in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost delovanja.
Sredstva Zavoda so vplačani ustanovni kapital, donatorska sredstva in drugi zakoniti viri.

Zakaj smo ustanovili Zavod plačnikov RTV prispevka?

Javna radiotelevizija kot največji zavod s področja kulture je v zadnjih desetletjih doživljala programske vzpone pa tudi padce, slednje še zlasti v sedanjem trenutku, ko si nacionalno radiotelevizijo prilaščata tako politika, celo prek delegiranih članov v Programskem in Nadzornem svetu RTV, kot močni lobiji, ki z zunanjo produkcijo vsebin dosegajo slabo povprečje v kakovosti, ne pa zahtevane (javnost!) odličnosti, ki je edini možni cilj v programski ponudbi. Te slabosti se že močno opazne v kakovosti programskih vsebin in dušenju ustvarjalnosti kreativnega in operativnega kadra ne glede na delovnopravni status (redno zaposleni/prekarni delavci).

 

Zavod plačnikov RTV prispevka bo deloval kot intelektualni komplement javni radioteleviziji kot sistemu, še zlasti pa vsem dejanjem in postopkom, ki bodo plačnikom RTV prispevka in vsem ciljnim skupinam poslušalcev in gledalcev RTV programov zagotavljali kakovostne programske vsebine.
Gre za stalno obliko organiziranja civilne iniciative, saj je plačevanja RTV prispevka in njegovo investiranje v programski, tehnološki in kadrovski razvoj prav tako stalnica, ki ves čas potrebuje dialog in povezavo s plačniki RTV prispevka.